ZŠ JANOV

Individuální a respektující škola s osobním přístupem.

,, Každý je pro někoho celým světem.“

Bezpečné prostředí pro rozvoj

Základem je vzájemná důvěra. Povzbuzujeme osobní zvídavost, zájem o nové informace. Pomáháme mít vlastní pohled a být kritičtí. 

Příjemné a inspirativní klima

Žijeme život tady a teď, prožíváme přítomnost.

Respekt k individualitě

Podporujeme každého s jeho vlastním příběhem.